Revolúcia zví�azí! phärshtän
PHARSHTAN E-ZINE INFOLIST KREATIONZ UMENIE DISTRIBUCIA ADRESÁR REDAKCIA

...mysli globálne
konaj lokálne...

 ...index
hlavná stránka
phärshtän e-zine
ap/phärshtän infolist
phärshtän kreationz
distribúcia
nezávislá kultúra
adresár
redakcia
english
 ...hľadaj
 ... ap / p - list

AP / Phärshtän infolist je informačný spravodaj, ktorý informuje o nových akciách a podáva čerstvé správy z oblasti ochrany ľudských práv, práv zvierat, ekológie,... je vydávaný P-Distribúciou a AP Distribúciou.

 ...doporučujeme
Konfrontace

Zelený Provazníček

A-Kontra

Fénix

Different Life

Polemika

 ...kreationz

Phärshtän Kreationz je nový projekt, ktorého cieľom je podpora organizácií a aktivistov, ktorí si �elajú ma� svoju prezentáciu na internete. Táto slu�ba je úplne zdarma. Tu sú niektoré nami realizované stránky:

phärshtän kreationz
www.jedlo.sk
www.vege.sk
Človek v ohrození
Undecided Distro
FNB Hoboken
Zelená Distribúcia
Instinct Distribúcia
AP Distribúcia
Benefit Auctions
 ...na tento tý�deň
Bardejovská Orweliáda
9.3.2002

Skutocná orweliáda sa odohrala na prelome roka v Bardejove. Tesne pred Silvestrom bol bezdôvodne zru�ený koncert alternatívnych kapiel v obci Belove�a a tesne potom sa uskutocnil v Bardejove �biely� Silvester.
Preco polícia pou�ila praktiky ��TB� v prípade alternatívneho koncertu punkových kapiel v obci Belove�a a preco tesne potom nebola schopná udr�at pocetnú skupinu rasistických skinheadov pod kontrolou? Preco kompetentní kultúrni pracovníci podkopávajú akékolvek kultúrne nezávislé aktivity?
V obci Belove�a sa mal konat 28.12. 2001 koncert v sále, ktorá bola vcas dohodnutá s obcou. Cuduj sa svete, z dosial nezistených prícin sa tý�den pred koncertom spustil dal�í politický atak na kultúru. Tý�den pred termínom koncertu zasadlo zastupitelstvo obce a jednoducho sa rozhodlo sálu neposkytnút. Samotné bezdôvodné zru�enie by sme mohli pova�ovat za útok proti nezávislej kultúre. To by v�ak nebolo to najhor�ie. Co sa odohralo potom nás v�ak mô�e razom preniest do cias, ked bolo samozrejmostou tajne organizovat nezávislé koncerty. Hovorím tajne, preto�e ak sa podobné praktiky budú opakovat, bude ten, kto bude chciet zorganizovat nezávislý koncert zo strachu pred kriminalizovaním nútený sa organizovania vzdat. Co sa vlastne stalo? Z dosial nám nezistených prícin sa o organizátora a úcinkujúcich zacala zaujímat kriminálna polícia a nav�tívila ich doma. Kriminálka po�adovala mená skupín, casový harmonogram koncertu, osobný zoznam usporiadatelov, dátumy ich narodenia, meno DJ, ktorý mal koncert doplnat .....
A aby toho náhodou nebolo málo, tak polícia po�adovala od organizátora aby zabránil v príchode v�etkým potenciálnym úcastníkom koncertu. Co samozrejme za nijakých okolností nemohol organizátor splnit, preto�e koncert bol dlho vopred avizovaný, a organizátor nemohol vediet o v�etkých ludoch, ktorí sa na koncert chystali. Samozrejme �e v den koncertu pri�li skupinky ludí ocakávajúcich koncert svojich oblúbených kapiel.
Uvá�te sami. Je alternatívna kultúra zlocin?
Ak nie, tak preco boli políciou �ikanovaní organizátori. Doteraz ostalo záhadou preco sa o tento koncert kriminálna polícia tolko zaujímala.
Nebudem tu analyzovat prípadný právny kontext, ale sporná ostáva otázka ludských práv. Byt kultúrnym európskym národom znamená v západnej Európe aj toleranciu voci alternatívnej kultúre. V tomto máme co dohánat. Byt súcastou Európy znamená aj re�pektovat západné kultúrne a politické hodnoty, ktoré odmietajú diskrimináciu nezávislej kultúry. A ak áno, tak len v rámci zákona a pravidiel právneho �tátu.
Orweliáda pokracovala na Silvestra, ked sa na súkromnej akcii zi�li okolo 100 príslu�níkov rasistických skinheads. Akcia mala súkromný charakter. Polícia nemala právo vstúpit do objektu bez povolenia majitela, co ani neurobila. Monitorovala situáciu v okolí klubu, v ktorom sa koncert neonacistov odohrával.
Nepodarilo sa jej v�ak zabránit brutálnemu útoku na bezbranných a nic netu�iacich ludí, ktorí sa zabávali v blízkej re�taurácii. Rýchla akcia skinheadov priniesla niekolko tr�ných rán a vybité zuby. O tomto incidente v�ak polícia nevedela. Pravdepodobne zo strachu nikto z napadnutých políciu nekontaktoval.
Mô�eme sa znova opýtat. Preco koncert alternatívnych punkových kapiel obecné zastupitelstvo zakázalo a preco boli organizátori �ikanovaní ako zlocinci? Preco nebola polícia schopná udr�at pod kontrolou niekolko desiatok neonacistov?
Problematické by bolo dokazovat polícii poru�enie zákona, ale s Franti�kom Maxinom, autorom clánku z Bardejovských novostí sa urcite zhodneme v tom, �e to bol útok nielen na kultúru, ale aj na najzákladnej�ie ludské práva.

Tibor Krompaský
tibor.kr@post.cz

Pou�ité materiály: Franti�ek Maxin, Útok na kultúru, Bardejovské Novosti.
Marianna Me��ová, Vyvesili zástavu so smrtkou, Pre�ovský korzár, 3.1.2002.


...star�ie úvodníky

 ...oznam
Pomô�te obnovi� IMC Praha
10.08.2001

Toto je vyzva pre vsetkych nasich citatelov. Pocas zasadnutia Svetovej Banky a Medzinarodneho Menoveho Fondu v Prahe v septembri 2000, bolo zalozene nezavisle medialne centrum, IMC Praha, ktoreho ulohou bolo prinasat najcerstvejsie spravy z ulic, zo zasadnutia i vzdelavat citatelov o co vlastne protestujucim islo a co su Svetova Banka a Medzinarodny Menovy Fond. Svoju ulohu si splinili vynikajuco, spravy na ich strankach boli v cestine, polstine, anglictine, francuzstine a nemcine, a obsahovali ovela viac informacii ako oficialne media. I pocas zasadnutia G8 podbna skupina v Taliansku uplne premohla vsetky oficialne noviny, rozhlas a televiziou svojou objektivitou a rychlostou. Dokonca novinari tieto stranky casto navstevuju pre mnohe informacie, ktore pouzivaju vo vlastnych clankoch, alebo relaciach. Navstevnost len na talianskej stranke pocas zasadnutia G8 bolo vyse 1.000.000 citatelov denne. A okrem Talianska a Prahy su nezavisle skupiny v USA, Nemecku, Francuzsku, Svedsku, Indii, Kongu, Juznej Amerike, Kanade, Juznej Amerike, Mexiku... vsade.
V com spociva tajomstvo tochto uspechu? Su to nezavisle skupiny, zlozene z dobrovolnikov, vacsinou aktivistov z roznych inych organizacii a skupin. Takze ked ktokolvek organizuje nejaky protest, demonstraciu, alebo sa nieco deje v lokalnej komunite, IMC su prvy o tom informujuci, pretoze su to ludia prinasajuci spravy ludom, informujuci o tom co sa deje v danom meste alebo krajine a nie korporacie prinasajuce len tie spravy za ktore maju zaplatene.
Pocas tychto tyzdnov sa snazime ozivit Prazske IMC. Bude take iste ako pred tym, len s tym rozdielom ze bude pokryvat celu strednu Europu, co znamena ze bude vo viacerych jazykoch a na tomto projekte budu spolocne spolupracovat aktivisti z Ciech, Polska, Madarska, Slovinska, Chorvatska, Slovenska, Rakuska... Ak i Vy mate zaujem sa k nam pripojit, napiste na keculiak@hotmail.com. Viac informacii ziskate na www.indymedia.org.
 ...správy
Independent Media Praha

Vdaka stretnutiu IMF v septembri 2000 a demonstracii sprevadzajucich toto stretnutie, v Prahe bola zalozena pobocka IMC, ktora ma svoje pobocky vo vsetkych hlavnych mestch sveta. Tu sa dozviete objektivne informacie o celosvetovom hnuti a aktivitach. Je vo viacerych jazykoch, ale je interaktivna, co znamena ze ktokolvek moze publikovat vlastne clanky.

Changenet

ChangeNet je neustále sa vyvíjajúci a roz�irujúci informacný server o obcianskej spolocnosti. Slú�i ako brána k informáciám o obcianskej spolocnosti, priestor na zdielanie informácií a komunikáciu medzi obcianskymi organizáciami a sprístupnovanie informácií dôle�itých pre ich cinnost. Priná�a aktuálne spravodajstvo a publicistiku, kalendár akcií, adresár organizácií a dal�ie informacné zdroje.

Ekolist

EkoList po dráte vám nabízí zpravodajství, kalendár akcí, poradenství a dal�í informace z oblasti �ivotního prostredí. EkoList po dráte predstavuje on-line verzi mesícníku EkoList. Vydavatelem EkoListu po dráte je obcanské sdru�ení Brontosaurí ekocentrum Zelený klub (BEZK).

Econnect

Zpravodajství Econnectu je zamerené na neziskový sektor. Podává informace o cinnosti neziskových organizací, sleduje jejich dlouhodobé projekty a pomáhá jim jednodu�e publikovat informace o sobe

ECO.5D

Teraz nova rubrika: Ludské Práva! Správa o stave Zeme, ekológia, ochrana �ivotného prostredia, globalizácia a ludské práva. Denne aktualizované webstránky o prírode a ludoch, prostredníctvom aktuálnych informácií od dopisovatelov z domova aj zo zahranicia. Ekologické a humanitárne reportá�e z ohrozených oblastí. �iroké spektrum názorov, diskusné fóra etc.

 ...odkazy na tento tý�den
Ludia proti rasizmu

Stránky venované kampani proti rasizmu na Slovensku.

Informácie o civilnej slu�be

Pre záujemcov o civilnú slu�bu i organizácie sme pripravili praktické informácie a rady o civilnej slu�be, prehlady volných miest i záujemcov o civilnú slu�bu, vzory dokumentov a clánky týkajúce sa tejto problematiky.

Antifa Zlínsko

Vítejte na nových stránkách revolucního anarchismu a antifa�ismu. Stránky se práve zrodily, proto nejsou zcela dokonalé. Dejte nám cas a uvidíte, my vás nezklameme!!! Také nám mu�ete posílat jakékoliv informace (fotky, adresy) o fa�ounech ze Zlínska. Rádi tady uverejníme v�echno co pomu�e alespon touto elektronickou podobou k potírání cím dál vet�í pocetnosti neonacistických projevu na Zlínsku!

Iniciatíva za Bezplatné Vzdelanie

Iniciatíva za Bezplatné Vzdelanie (IBV) je nezávislou a nestraníckou organizacnou platformou libertínskych �tudentov slovenských vysokých �kôl, pracujúcich a nezamestnaných. Vznikla ako reakcia na snahy Vlády SR zaviest poplatky za �túdium na V�. Ta�iskom ná�ho boja v�ak nie je len tento problém, ale aj tendencia nadalej zvy�ovat poplatky za stravu a ubytovanie, ci útok na autonómiu V�. V�etko dôsledky prebiehajúcich vládnych plánov.

Globalizace

Co je Svetová banka? Co je Mezinárodní menový fond? Co se nelíbí kritikum Svetové banky. Príklady kontroverzních projektu, podporovaných Svetovou bankou. O cem se v zárí bude v Praze jednat? A mnoho viac tykajuce sa globalizacie.

...viac tu

 ...bleskové správy
zdroj: changenet.sk

zdroj: ekolist.cz
 ...čo je nové:

Ospravedlnenie
20.3.2002Prepacte za kratky vypadok nasej stranky. Bolo to sposobene technickymi problemami. Vitajte spat. Mozete tu teraz najst mnoho novych clankov. Ak v buducnosti najdete niektoru zo stranok nefunkcnu, prosim kontaktujte nas.

Aktualne spravy z Ekolistu
10.8.2001Zacali sme spolupracu s Ekolistom, ktory nam takisto sprostredkuvava cerstve spravy

Vitame Peta v redakcii
14.8.2001Peter Salbot je novy dopisovatel, co znamena viacej kvalitnych clankov...

Aktualne spravy z Changenetu
10.8.2001V spolupraci s Changenetom poskytujeme teraz nasim citatelom aktulane spravy

Uvodniky
1.8.2001Starsie uvodniky su archivovane

Nový server
2.8.2001Zmenili sme server i trochu zmenili �týl zobrazovania


WebZdarma.cz
 icounter